Thời gian dự kiến hoàn thành việc bảo trì nâng cấp là vào hồi 14h00 phút ngày 09/07/2017 hoặc có thể kết thúc sớm hơn.

Quý khách vui lòng truy cập lại lần sau, chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

 

No Comment

Comments are closed.